Актуално

Адвокати се жалват, че се иска от тях да платят данъци до 30 април

Законодателят е поставил адвокатите в непосилна икономическа ситуация по време на извънредното положение – от една страна, спряно е разглеждането на почти всички дела най-малко до 13 април 2020 г., а от друга – те са сред професиите, за които не е предвидено отлагане на плащането на данъците и ще трябва да ги внесат до 30 април 2020 г.

За това алармират в отворено писмо до всички народни представители и до Висшия адвокатски съвет от сдружението „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“, цитирани от news.lex.bg.

В писмото те посочват, че когато е уредил отлагането на срокове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез закона за извънредното положение (пълния му текст виж тук), законодателят „неоснователно и необосновано е изключил адвокатите“.

Адвокатите също подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, но според издадено вчера указание от Националната агенция за приходите (НАП) те не попадат сред тези, които заради извънредното положение ще платят данъците си два месеца по-късно, и ще трябва да ги внесат в обичайния срок – 30 април. Правният сайт припомня какво съобщиха от НАП: Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март 2020 г.

И посочиха, че до 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

От Електронната национална адвокатска платформа за сътрудничество обясняват, че със затварянето на съдилищата и с ограничаването на достъпа до институции, за да се избегне разпространението на заразата, „пред адвокатите са поставени непреодолими пречки да извършват дейността си, а в най-добрия случай – само част от тях да я извършват в много ограничен обем“.

Адвокатите изтъкват, че са длъжни и спазват ограниченията, но са в тежка ситуация.

До 30 април 2020 г. адвокатите следва да внесат дължимия данък и дължимите осигурителни вноски след определяне окончателния размер на месечния осигурителен доход. Изключването на адвокатите от предвидената мярка е неоснователно и ги поставя в по-тежка ситуация от останалите свободни професии, заявяват от платформата.

Припомняме, че облекчения и удължен срок за данъците на физическите лица – с малки изключения, не са предвидени, тъй като по думите на финансовия министър Владислав Горанов от вчера – става въпрос за плащане на данъци върху доходи за миналата година, която не е била кризисна. Тоест върху вече получени доходи.