Актуално

Над 700 са жалбите във ВАС срещу носенето на маски

„Над 700 са вече жалбите във Върховния административен съд (ВАС) срещу двете заповеди на здравния министър Кирил Ананиев, свързани с извънредното положение и ограничителните мерки, конкретно за носенето на маски“, съобщи председателят на ВАС Георги Чолаков.

„Голяма част от жалбите са постъпили по имейл и са без електронен подпис“, уточни той.

„Има изискване за преподписване от страна на жалбоподателите. Част от жалбите, по които няма заплатени такси, засега са оставени без движение. Нередовните жалби ще бъдат прекратени, а редовните ще се разгледат в открито съдебно заседание.

В голяма част от жалбите има искане за спиране на предварителното изпълнение, което е бързо съдебно производство. След това се пристъпва към разглеждане на редовните жалби в открито съдебно заседание“, посочи Георги Чолаков.

„И тъй като се касае за общ административен акт, се прави процедура за обнародване в „Държавен вестник“ и първото съдебно заседание може да бъде насрочено най-рано 1 месец след обнародването.“

По първата заповед на министъра на здравеопазването, макар впоследствие да беше отменена, съдът също е длъжен да администрира жалбите и да ги придвижи.

„До обявяване на делото за решаване към първоначалните жалбоподатели могат да се присъединяват и други заинтересовани лица“, заяви Георги Чолаков.

От 21 април се възобновяват откритите заседания във Върховния административен съд. Ще се работи при спазване на много стриктни санитарно-хигиенни условия, декларира председателят на съда.

„Залите вече са пригодени за новите условия. Ще има параван пред съда. Ще има такъв параван и пред страните. Съставите ще заседават с шлемове и ръкавици“, обясни той.