Актуално

Шофьорите с отнети книжки могат да търсят обезщетения, смята адвокат Петър Илиев

Отнетите от МВР шофьорски книжки заради неплатени глоби в срок трябва да бъдат върнати. Това каза специално за „Темида – цената на истината“ адвокат д-р Петър Илиев, победител в категорията „Адвокат на годината“ в Националните награди за правосъдие през 2019 г.

Заради нарушаването на правото  на свободно придвижване на ЕС засегнатите могат да търсят обезщетения заради техни нарушени права, които са гарантирани от европейското право. Това може да стане и по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

„Този казус доказва огромното практическо значение на конституционното право в нашия живот.  Това е едно очаквано и логично решение, постановено с единодушие от Конституционния съд“, коментира юристът.

“С отнемането на книжката заради неплатена глоба в срок е нарушен фундаментален принцип на Конституцията – принципът на правовата държава. Защото целите на принудителните и административни мерки са преустановяване или съответно предотвратяване на административните нарушения. Респективно предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях. Докато тези две мерки, които визираме, не могат да постигнат тези цели. Те имат за цел да бъде улеснена държавата при събиране на своите публични вземания за глоби”, обясни още д-р Илиев.

Под формата на принудителни административни мерки по същество се прикрива санкция. Това е санкция за нещо, което не е административно нарушение. Това, че хората не са си платили глобите в едномесечен срок за доброволно  изпълнение, само по себе си не е административно нарушение. Получава се санкция за нещо, което не е административно нарушение.