Системата

По 2176 лева за облекло ще получават в съдебната система

Висшият съдебен съвет (ВСС) утвърди средствата, предвидени за изплащането на пари за облекло за 2018 г. По закон за членовете на Съвета, за съдии, прокурори, следователи, младши съдии, младши прокурори, Инспектората към ВСС, съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители сумата е в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера. Това стана ясно от протокола от последното заседание на Пленума на Съвета, пише „Правен свят“.

По отчетни данни на НСИ за IV – то тримесечие на 2017 г. размерът на две средно месечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера е 2176 лв. Обикновено средствата за облекло за лицата, заемащи изброените длъжности  се изплаща през месец март, уточниха за „Правен свят“ от ВСС.

Служители в съдебната система пък ще получат за облекло сума в размер на до две, но не по-малко от една средно месечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Тази година, сумата определена за дрехи на съдебни служители е в максимален размер от 1 925 лв.

Съдебните кадровици определиха още и след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт към шестмесечието на 2018 г. при наличие на финансова възможност от реализирани икономии и след решение на Пленума на ВСС на съдебните служители да се изплати разликата до максимално полагащия се размер, съгласно чл. 352 от ЗСВ.

Очаква се служителите във ВСС, Инспектората към ВСС, Националния институт на правосъдието, съдилищата, прокуратурите, Национална следствена служба и следствените отдели да получат парите си за облекло до края на годината.

Сумите за облекло за 2018 г. не се обвързват със срок за износване на облеклото от предходната година.