Актуално

Тютюневата контрабанда е най-големият източник на пари за подземния свят

Пазарът на незаконни тютюневи изделия е един от най-големите източници на средства за организираната престъпност в страната. Годишните приходи от него достигат между 0,5% и 1% от БВП на страната. Това се посочва в доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

Според основните изводи в документа необходимостта България бързо да достигне минималните акцизни нива за тютюневи изделия в ЕС води до политика от шоково повишаване на цените, което достига 60-80% в някои години, а резултатът от това е именно рязко увеличение на незаконната търговия.

Според ЦИД огромните приходи от престъпния пазар на тютюневи изделия генерират извънредно силен корупционен натиск на всички нива.

В същото време приходите от тютюневи изделия (акциз и ДДС) имат изключително значение за бюджета на страната, категорични са експертите. Те допринасят за данъчните приходи с между 9% и 10% годишно.

Политическото решение да се ограничи незаконният пазар на тютюневи изделия води до рязък спад на потреблението на незаконни цигари от средно 20% през 2016 до 6-7% през 2017 г., обобщават от ЦИД.

Въпреки това търговията с незаконни тютюневи изделия е източник на сериозни загуби в държавните бюджети на много страни. В България традиционно високите нива на употреба на незаконни цигари е довела до загуби в размер на 4,83 млрд. лева от неплатени ДДС и акцизи в периода 2009-2014 г.

По данни на ЦИД контрабандата на тютюневи изделия се е увеличила с над 20 млн. през 2017 г. спрямо 2016 г., като приходите от незаконни тютюневи изделия са нараснали от 168 млн. лв. до 198 млн. лв.

По думите на Тихомир Безлов, главен експерт в Програма „Сигурност“ на ЦИД, търговията с незаконни цигари е успешно ограничена през последните три години. Приходите от тази престъпна дейност са намалели, употребата на незаконни изделия се е свила, а събраните пари от ДДС и акцизи са се увеличили значително. „Все пак се наблюдава слабо нарастване на незаконния пазар през 2017 г. в сравнение с предходната година“, коментира той.

Според доклада в периода след влизането на България в ЕС са се очертали всички основни престъпни схеми на организация при незаконните пазари за тютюневи изделия, които се наблюдават и в настоящия момент. Различни изследвания показват, че българската организирана престъпност успява бързо да се адаптира към променилата се среда след не­очакваното затваряне на безмитните магазини по границите с Турция, Сърбия и Македония. Условно могат да се разграничат три периода в приспособяване на българския незаконен пазар на тютюневи изделия – първият от 2009 до 2010 г., вторият от 2010 до 2015 г. и третият от 2015 г. до момента.