Законодателят

Президентът и главният прокурор атакуваха в съда Закона за частната охранителна дейност

И президентът, и главният прокурор – независимо един от друг, атакуваха пред Конституционния съд законовите промени, с които се дава възможност на кметовете да наемат частни фирми за охрана на цели населени места. Основният аргумент и на двамата е, че опазването на обществения ред и на националната сигурност по Конституция са изрични правомощия на държавните органи и е недопустимо да се прехвърлят на частни фирми.

Главният прокурор Сотир Цацаров отправи искане до Конституционния съд (КС) за обявяване за противоконституционни на разпоредби от Закона за частната охранителна дейност, обнародвани на 30 януари, поради  противоречието им с принципите на правовата държава, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разпоредбите се отнасят до охраната на урбанизирана територия, като нов вид охранителна дейност. В тях се регламентира същността и начина на осъществяване, сключването на договори за охрана и обособяване на екипи за реализирането на тази охрана.

Основният аргумент на главния прокурор е, че опазването на обществения ред, който включва и защитата от престъпни посегателства спрямо гражданите и техните имущества, е конституционен и законов ангажимент на МС и МВР.

„Наред с това недопустимо се засягат (прехвърлят се) правомощия на държавата, реализирани от МС и конкретно от Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред и националната сигурност, като тези правомощия се възлагат на търговци“, се казва още в мотивите към искането до КС.

В искането се сочи още, че с атакуваните разпоредби на законово ниво се позволява неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други.

Румен Радев посочва, че държавата няма право да абдикира от грижата за сигурността и спокойствието на хората. Възможността, която се дава в атакуваните разпоредби според него по същество е отказ на държавата да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред.

Според Цацаров хората ще бъдат зависими от волята на кмета – дали, доколко и чрез кого да се охранява населеното място.