Актуално

Красимир Ципов: Частните охранителни фирми имат само превантивни дейности

Няма основания за противоконституционност, нито гражданите трябва да имат такива притеснения, заяви пред БНТ заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов по повод атакуваните в Конституционния съд промени в Закона за частната охранителна дейност. Той уточни, че става дума за т.нар. превантивна дейност – осигуряването на опазването на обществения ред чрез наблюдение, системи от видеонаблюдение, контрол и осигуряване за реакция чрез мобилни патрули. „Става дума за защита на имущество, население от противоправни посегателства, това не означава на всяка цена при наличие на извършено престъпление“, допълни Ципов.

„Законът за частната охранителна дейност и сега действащия също предвижда така възможност – охрана на имущество, охрана на обекти. Това, че в новия закон бяха записани текстове във връзка с охраната на урбанизиране територии, по никакъв начин не се разграничава от всички други видове охрана съгласно новия закон. Идеята на тази разпоредба беше да се даде възможност на кмета на общината, ако прецени, да проведе една процедура по Закона за обществените поръчки след решение на Общинския съвет, с който да му даде такова разрешение и да се сключи такъв договор. По смисъла на закона „урбанизирана територия“ е селищно образувание в рамките на едно населено място или ограничено от това населено място, територия, ограничена от това населено място, където може да има различни видове обекти – частна, държа собственост. Идеята е да се осигури опазване на обществения ред, но по никакъв начин не следва да се говори за отстъпление от страна на държавата“, каза Ципов.

Зам.-министърът уточни още, че МВР трябва да осъществява адекватен контрол на частните охранителни фирми. По-късно той подчерта, че общата щатна численост на МВР е под 50 хил., а охранителните полицаи и жандармерията са около 15 хиляди по щат.

„Охранителна дейност, осъществяван от охранителни фирми, следва да се разбира като осигуряване на условия за сигурност на гражданите чрез т.нар. превантивни дейности – мониторинг, видеонаблюдение, осигуряване на реакция. В никакъв случай не може да се касае за един пълен пакет правомощия, свързани с предотвратявания, пресичане или разследване на престъпления“, изясни заместник вътрешният министър.

Кадър: БНТ