В съда

Последна инстанция: Делото срещу Румяна Ченалова отива обратно в прокуратурата

Апелативните съдии Даниела Росенова, Румяна Илиева и Красимира Райчева окончателно потвърдиха решението на Специализирания наказателен съд, с което делото срещу бившия градски съдия Румяна Ченалова се връща на прокуратурата, съобщава „Правен свят“.

Апелативният специализиран наказателен съд напълно е потвърдил мотивите за съществени нарушения в обвинителния акт за връщане на делото, постановени от първата инстанция.

Делото е в спецсъда по силата на последните промени в НПК, които направиха и магистратите контингент на тази съдебна структура. Преди влизането им в сила обаче, докато тези дела се гледаха в Софийския градски съд, съдбата на обвинителния акт беше същата – върнат заради съществени процесуални нарушения.

Румяна Ченалова е обвинена за деяния, свързани с дело от 2013 г. по искова молба на „ОЕТ – Обединени Енергийни търговци“ ЕООД, с ответник Националната електрическа компания (НЕК). Става дума за престъпление по служба с 14 отделни деяния, с които, според прокуратурата, са нарушени Закона за съдебната власт и Гражданския процесуален кодекс, с цел да се набави облага за ОЕТ. Обвинението твърди, че Ченалова не е видяла нередностите в исковата молба на ОЕТ, а по нея не били платени дължими държавни такси от общо 434 105.14 лв. Така за НЕК са настъпили вредни последици от направените запори, а облагата на ОЕТ е дошла от неплатените държавни такси.

Документното престъпление пък е свързано със същото дело и поправка в протокол по него. Според обвинението Ченалова е съставила официален документ с невярно съдържание. Бившата съдийка е поправила и допълнила протокол от съдебно заседание от 22 април 2014 г.