Актуално

Няма сигнали за кражби на фирми през последните 10 месеца

За последните 10 месеца в Агенцията по вписванията няма сигнали за кражба на фирми, съобщи изпълнителният ѝ директор Зорница Даскалова по време на българо-немска кръгла маса, информира news.lex.bg.

„Има отделни единични случаи на опити за кражба на фирми, но не се е стигало до вписване. Нямаме пуснати жалби, което е изключително добра новина“, каза тя.

„Темата с т.нар. кражба на фирми беше изключително болезнена за обществото преди около две години. С направените промени в Търговския закон, с които се въведе нотариалната заверка на подпис и съдържание на дружествени документи, това престъпление беше възпрепятствано. Важно е да се подчертае какви са отговорностите на нотариусите и как те могат да работят по-добре с информационните системи“, заяви от своя страна председателят на Нотариалната камара Димитър Танев.

Форумът се проведе в София и беше организиран именно от камарата, а на него присъстваха и председателят на Нотариалната камара на Германия д-р Йенс Борман, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, съдията от Върховния касационен съд Красимир Влахов и студенти по право.

Йенс Борман заяви, че в Германия броят на кражбите на фирми е нула. И коментира положението в България – „Аз мисля, че наистина е налице голям напредък. Особено в дружественото право, защото вече се изисква абсолютно задължително нотариална заверка, която не се разпростира само върху заверка на подписа, но и върху съдържанието. По този начин наистина е поставена основата за надежден и сигурен регистър. Механизмът със есемес известяването е добър, но недостатъчен. Защото трябва наистина да има една надеждна проверка на самоличността на лицата, които извършват действията. Също така трябва да се направа една правна проверка на всички предходни действия. Тук не става дума само да се защити обществото от това да бъде открадната идентичност, а става въпрос и за сигурност на лицата, които участват в дадено дружество, за служителите, а и за бъдещите му партньори. Те трябва да са наясно, че всяка сделка, сключена с това дружество, ще бъде валидна. Ролята на нотариуса е да гарантира тази сигурност“.