Законодателят

Ще има по-тежки наказания в Наказателния кодекс за домашното насилие

Насилието над жените е крайна форма на дискриминация и то произтича от неравенството на половете, каза правосъдният министър Цецка Цачева по време на форум, посветен на проблема с домашното насилие.

Държавата е длъжна да предприема конкретни стъпки и действия срещу това престъпление, посочи тя и припомни, че вече е правен анализ на законодателството у нас. Липсва цялостна рамка, която да води до предотвратяване на домашното насилие.

Нужни са промени в няколко закона. За това и работна група смята, че е нужно да има нови текстове в НК.

Анализ на дела в няколко съдилища показва, че жени са убивани предимно от интимни партньори или роднини. Предвижда се промени в текстовете за убийство, което е в резултат на домашно насилие. Ще има по-тежки наказания за домашното насилие.

Сегашното законодателство не отговоря на действителността, каза Цачева, защото в момента по наказателното право не се преследва психическото насилие, например, и намекна, че промените ще касаят дори обиди и поставяне във финансова зависимост. Тези текстове целят защита и на тези, които живеят с жертвата – най-често това са децата.

Голяма част от хората у нас, за съжаление, смятат, че домашното насилие е личен въпрос и трябва да се работи за преодоляването на този стереотип.

Давностните срокове за разследване също ще бъдат увеличени.

Анализът показва още, че осъдени и изтърпели наказанието си насилници се връщат при жертвите.

Обмисля се създаването на национален съвет за противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола.

Цачева цитира данни, според които 91% от случаите убийствата на жени са извършени от мъже, само 2% извършени убийства от жени, 7% са в съучастие, 25% от брат, син, внук или друг близък роднина мъж, 31% от друг мъж, само 9% от непознат мъж.

„Случаите на домашно насилие трябва да залегнат и да бъдат в центъра на вниманието ни, когато се пристъпва към нови законодателни промени. Предвиждаме допълване на убийството и телесните повреди с цели инкриминиране на домашното насилие. Налага се в НК да се създаде законова гаранция, че физическото насилие ще бъде по-тежко преследвано. Внимателно обсъждаме да се предвиди състав. Сложността винаги е много голяма, когато трябва да се дефинира понятието какво точно да се включва в него. Не се преследва и психическото насилие като самостоятелна форма на насилие. То е почти невидима за обществото проява. Може да има различни измерения“, каза още Цецка Цачева.