Системата

Главният секретар на Висшия съдебен ще бъде избран по нови критерии

След като на 1 март главният секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) Димитър Тончев бе пенсиониран, предстои в следващите седмици съдебните кадровици да изберат нов шеф на администрацията си, съобщава „Правен свят“.

В тази връзка Пленумът на ВСС прие и нови критерии за предстоящия избор. Бъдещите претенденти за поста ще трябва да пoзнaвaт мaтepиaлнoтo и пpoцecyaлнoтo пpaвo, концепциите им да cъoтвeтcтват нa ĸpaтĸocpoчнитe и дългocpoчни цeли и пoлитиĸи нa caмия BCC, ще бъдат оценявани и по cтeпeнта нa зaдълбoчeнocт нa aнaлизa, както и peaлиcтичнocтта нa пpeдлoжeния то тях плaн, включително и по yмeнията им дa oтcтoявaт определена пoзиция.

Кандидатите трябва да имат и минимум осем години юридически стаж.

По всеки един от изложените критерии кандидатите ще получават оценка, която в последствие ще се изчислява средно аритметично. До изслушване пред Пленума на Съвета, който окончателно ще избере новия главен секретар, ще бъдат допуснати само трима от претендентите, но при условие, че са получили обща оценка минимум 4,50.

За оценката на кандидатите по въпросните критерии ще се грижи седем членна комисия, в която ще участват членове на двете комисии „Съдебна администрация“ към прокурорската и към съдийската колегии, както и представляващият Съвета Боян Магдалинчев.

Нов ръководител на администрацията на ВСС ще има, ако за него са гласували мнозинството от присъстващите съдебни кадровици, а именно седем от тях, тъй като законовото изискване за кворум е тринадесет членове на ВСС да участват в заседанието.