Актуално

Източникът на финансиране на сделката за активите на ЧЕЗ в България остава неясен

Източникът на средства, с които компанията „Интерком“ ще закупи активите на ЧЕЗ в България, все още е неясен. „По-скоро стана неясен източникът на средства, с които ще бъде закупен ЧЕЗ, доколкото сделката не е приключила“, каза председателят на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България Жельо Бойчев след близо 4-часовото закрито заседание на комисията вчера.

По думите му произходът на средствата ще бъде неясен до момента, до който стане ясно дали изобщо ще има сделка и кой я финансира. Той поясни, че в момента има само хипотеза на подписан договор, но все още няма окончателно плащане. Бойчев допълни, че комисията ще поиска допълнителна информация по въпроса за бъдещото финансиране на сделката.

Председателят на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за планираната продажбата на ЧЕЗ обяви, че до следващото заседание, което ще е следващия вторник, ще бъде изпратено писмо до министър-председателя Бойко Борисов с покана за участие в комисията. Причина за поканата е декларираното намерение за участие на българското правителство в тази сделка. Затова премиерът ще бъде извикан, за да информира членовете на временната комисия какви са аргументите за това решение и как и по какъв начин ще бъде реализирано участието на държавата в сделката.

Жельо Бойчев информира още, че като втора точка следващия вторник временната комисия ще изслуша представители на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. За целта той е изпратил писмо до председателя на КЕВР Иван Иванов с искане да предостави цялостна информация относно извършваните регулаторни проверки в дружествата на ЧЕЗ в България, както и издадените констативни нарушения и наказателни постановления. Освен това ще бъде поискана и информация на процедурата по отнемане на лиценз на едно от дружествата на ЧЕЗ. Според Бойчев ролята на енергийния регулатор е много коментирана в тази сделка и затова той очаква доста въпроси към КЕВР.