Системата

Инспекторатът на ВСС проверява оплаквания от етичното поведение на магистратите

От началото на миналата година до март 2018 г. в Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС) са постъпили 82 сигнала от граждани срещу магистрати. Институцията се е самосезирала пет пъти, става ясно от публикация в „Дневник“.

При 4 от приключилите проверки – 3 след самосезиране и 1 след сигнал, съдебните инспектори са установили данни за извършено дисциплинарно нарушение от съдия, прокурор или следовател. При два от случаите са извършени действия, с които е накърнен престижът на съдебната власт, а при другите два е нарушена независимостта на прокурор и е накърнен престижът на съдебната власт, информира пресцентърът на Инспектората на ВСС.

По 58 сигнала на граждани не се е стигнало до същинска проверка, защото те не са отговаряли на изискванията на закона за минималното им съдържание. А пропуските не са били отстранени въпреки указанията на проверяващите екипи. В 26 от случаите е извършена проверка. 25 от тях са приключили, като има едно висящо производство. При 21 от проверките не са установени данни за извършено нарушение.

От 1 януари 2017 г. инспекторатът има правомощието и задължението да проверява интегритета на магистратите.

В съобщението на институцията се дава сравнение с броя сигнали за миналата година за бавно правосъдие, които са били над 2000.

Малкият брой случаи на установено нарушение се дължало до голяма степен на факта, че Законът за съдебната власт не предоставя на съдебния инспекторат нужните инструменти за изпълнение на правомощията му по проверките за интегритета на магистратите – за събиране на доказателства, с които да бъдат установявани и доказвани нарушенията, обясняват от институцията, ръководена от главния инспектор Теодора Точкова (на снимката).

Дават и пример – ако нарушението е заснето при видеонаблюдение в дом или на обществено място, Инспекторатът към ВСС не разполага с процедура, по която годно да събере видеозаписа и да го присъедини към доказателствата по преписката. Инспекторатът няма право да изисква свидетелски показания и документи – по закон може само да изпраща покани до хора да дадат сведения или да представят документи по случая, без те да са задължени да го направят.

По тази причина Точкова информира Министерството на правосъдието за проблема и предлага законодателна промяна.

Идеята е при проверките за интегритет главният инспектор да може да иска съдействие от главния прокурор за събиране на доказателства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, които след това да бъдат присъединени по преписките на инспектората. Тъй като съдебният инспектор не разполага с разследващи функции, а само с контролно-установителни, би следвало разследващите органи след възлагане от главния прокурор да събират и предоставят на инспектората доказателствата.

Друга предложена промяна в съдебния закон предвижда да бъде регламентирана процедурата, по която подателите на сигнали могат да отстраняват пропуските в тях, както и последиците при неотстраняване на нередовностите – сигнали, които не отговарят на изискванията на закона, да не бъдат разглеждани.

Снимка: Канал 3