Актуално

САЩ поискали задържането и екстрадирането на още четирима български граждани

Искане от САЩ за задържане на нови четирима българи е постъпило в Министерството на вътрешните работи. Става дума за двама мъже и две жени, които са обвинени по същия случай, по който бе поискана екстрадицията на българина Желяз Андреев, а именно – че са изнасяли самолетни части за Сирия през българския клон на американска компания.

Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че четиримата са установени на територията на София, но няма да бъдат задържани. Вместо това ще бъдат проведени консултации със САЩ, каквито позволява договорът за екстрадиция, сключен между двете страни.

„От Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, постъпиха документи от Интерпол във Вашингтон, които изискват временното задържане на още четирима български граждани. Това са две жени, родени 1987 и 1969 г., и двама мъже, родени 1980 и 1986 г. Заповедите са издадени при същата фактическа обстановка, по същите дела с идентични обвинения по отношение на българския гражданин Желяз Михайлов Андреев“, поясни главният прокурор.

Той допълни, че процедурата предвижда при постъпване на искане или молба за временно задържане на лице, прокуратурата е длъжна да предприеме определени действия. След установяване на местонахождението на лицето на територията на Република България и самоличността му, Върховната касационна прокуратура го задържа за срок до 72 часа и изпраща на съответния окръжен прокурор. От органите на МВР е установено, че лицата се намират на територията на град София.

„Ние стигнахме до извода, че на този етап прокуратурата не следва да пристъпва към задържането на лицата. Основният мотив в моето предложение за провеждане на консултации са изводите на съда. В конкретния случай, стъпвайки на доводите на съда и особено на изводите, че няма неотложност, както посочва и самият съд, ние предлагаме да бъдат проведени консултации на експертно ниво. Друг е въпросът, че с оглед и позицията на Министерство на външните работи и на премиера, би следвало те да се проведат и на политическо ниво и, най-малкото, да бъде преценено във всяка от тези консултации налице ли е неотложност. Ако такава неотложност в крайна сметка отпадне като довод, ще отпадне и задължението спрямо лицата да има задържане“, посочи Цацаров.

В заключение той добави: „От една страна, ние сме длъжни да изпълним законовите си задължения. От друга страна, търсим механизъм, с който ситуацията да бъде не отложена, но прецизирана да такава степен, че да не се стигне до необосновани репресивни мерки спрямо български граждани“.

Междувременно омбудсманът Мая Манолова се срещна с Желяз Андреев и приятелката му Милена Здравкова. На срещата присъства и адвокат Ивайло Дерменджиев, експерт по международно право.

Манолова се ангажира да проведе среща с американския посланик Ерик Рубин, на която да обсъдят казуса на Желяз Андреев. Освен това, Мая Манолова ще изпрати препоръка до министъра на правосъдието Цецка Цачева, в която ще настоява за сформиране на експертна група, която да преразгледа и анализира договора за екстрадиция със САЩ в контекста на защита правата на българските граждани.

Във връзка с откриването на набирателна сметка за осигуряване на адвокатска защита на Желяз Андреев в САЩ, омбудсманът предложи да участва в обществен съвет за наблюдение за прозрачното и целесъобразно разходване на събраните средства. В съвета ще се включи и адвокат Дерменджиев.

Предварителната информация сочи, че за защитата ще е необходим депозит от 20 000 долара. Неизразходваната част от средствата ще бъдат дарени за кауза, свързана с права на деца. По-рано през деня омбудсманът проведе среща с премиера Бойко Борисов, на която потърси съдействие от Министерство на външните работи за предприемане стъпки в защита на българския гражданин.