В съда

Съдът отмени формулата за сметките за парно като несправедлива

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени формулата за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, съобщиха от съда. Съдебният състав се е произнесъл по жалбите на петима граждани и е осъдил министъра на енергетиката да плати 870 лв. съдебни разноски.

Съдът е приел, че методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, която се прилага от април 2007 г., е приета в нарушение, а част от параметрите в нея са неясни. Освен това с прилагането й не се постига целта на Закона на енергетиката на потребителите да се фактурира консумираната топлинна енергия въз основа на действителното им потребление.

Така практиката в България влиза в противоречие с европейска директива, която задължава държавите – членки да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потребление на топлинна енергия или топла вода в сгради. Целта е да се осигури прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление, което да даде възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия.

Решението може да се обжалва пред 5-членен съдебен състав в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Пред журналисти в Народното събрание енергийният министър Теменужка Петкова каза, че работна група в министерството подготвя промени в нормативната уредба. „Надявам се с общи усилия да успеем да постигнем промени в Закона за eнергетиката в частта за топлоснабдяване, които да бъдат изцяло съобразени с европейските изисквания и в интерес на българските потребители“, увери министърът.

Работим по въпроса да отпадне такса сградна инсталация, каза още Петкова, коментирайки решението на съда. Тя поясни, че формулата, на базата на която се разпределя такса „сградна инсталация“ е част от наредба, приета през 2007 г. и променена през 2013 г. По думите ѝ след промяната през 2013 г. тази наредба е обжалвана.

„Излезе решение на ВАС, което на първо място показва, че направената промяна през 2013 г. не отговаря на изискванията. Ние, разбира се, ще анализираме документите подробно“, заяви министър Петкова. Министър Петкова заяви, че работи по въпроса за отпадане на такса сградна инсталация още преди да излезе решението на съда.

„В пряка комуникация сме с потребителските организации. Знаем какво е тяхното мнение. Работим с експерти в тази област, за да намерим най-доброто решение. Сами разбирате, че след като този въпрос не може да се реши повече от 10 години. Има спорове по отношение на неговата основателност, означава, че темата е доста спорна“, заяви Петкова.