Системата

Съдия Даниела Дончева остава без наказание заради делото за 102 млн. лв.

След като на 16 октомври м.г. председателят на Апелативен съд – София (САС) Даниела Дончева сезира главния прокурор Сотир Цацаров, Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и ВСС по повод обвинението от страна на колегата й Милен Василев заради „скандални действия на председателя на САС“, ИВСС отказа да я предложи за дисциплинарно наказание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от институцията.

На 19 април инспектор Александър Муджиев е направил предложение Дончева да бъде наказана вследствие на извършена от самия него проверка за спазването на принципа на случайното разпределение на делата (чл. 9 от Закона за съдебната власт) в САС.

До проверката се стигна след като съдия Милен Василев, също съдия в САС, разлепи из коридорите на Съдебната палата „заявление“, в което се твърди, че Дончева е издала заповед за влизането му в друг съдебен състав на Търговско отделение на САС, която била „със силен корупционен мирис“. По думите му целта й е била да бъдат „овладяни делата, по които той е бил докладчик и най-вече т.д. №2632/2017 г“, което е с предмет на иск в размер на 102 млн. лв. Според неговото „заявление“ действията на председателя на САС са „проява на корупция“.

Веднага след това председателят на САС сезира главния прокурор Сотир Цацаров, ИВСС и ВСС, за да бъде извършена проверка на действията й.

В акта за резултатите от проверката  на инспектор Александър Муджиев  от ИВСС е записано, че Дончева е „допуснала сериозни отклонения“ от принципа на чл. 9 от ЗСВ, поради което тя трябва да бъде наказана дисциплинарно.  Самата Дончева обжалва констатациите и изводите, направени в акта от проверката, а главният съдебен инспектор Теодора Точкова е оставила без разглеждане като недопустимо възражението на административния ръководител на САС в една част  и го е отхвърлила като неоснователно в останалата му част.

На заседание на ИВСС, проведено на 20 април, обаче от присъстващите 9 инспектори, предложението срещу Дончева да бъде стартирано дисциплинарно производство е било отхвърлено със 7 на 2 гласа „против“.

Това е втората проверка извършена от ИВСС по повод дейността на административния ръководител на САС. Първата бе относно „корупция в работата на съдия Дончева“, но приключи без констатации за нарушения.

След като председателят на САС сама поиска от компетентните органи да бъде извършена проверка на твърденията на съдия Василев, и председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов разпореди отделна инспекция. Проверката на ВКС приключи с констатации за нарушения.

От своя страна разследването, проведено от Софийска градска прокуратура (СГП), приключи без констатации за нарушения в дейността на Дончева и бе прекратено.