Актуално

Как се изчисляват болничните почасово?

Колко часа трябва да работи един работник, след като е бил в отпуск по болест в даден месец, за да му бъде зачетен месецът и да му се изплати пълната заплата – това определя новото правило в наредбата за работното време, одобрено на вчерашното заседание на правителството.

Правилото е валидно за хората, работещи по график, за които важи режимът на сумирано изчисляване на работното време. То не променя начина на изчисляване и изплащане на болничните, а показва новия брой на часовете, които реално трябва да изработи даден човек, обясни пред Дарик Радио Калина Петкова, директор на дирекция в социалното министерство.

Спрямо новата норма се преценява дали работодателят трябва да плаща извънреден труд при надвишаването й, или да плати за престой на работника, когато не е отработил нужните часове.

Ако един работник използва 5 дни болнични през август, но само в 3 от тях е на работа, по 12 часа на смяна, то новото правило действа така: тъй като през август има 23 работни дни, умножени по стандартните 8 работни часа, работната норма за месеца е 184 часа. Трите смени по 12 часа се изваждат от работната норма и се получава новата крайна норма, която трябва да изработи човекът за август, за да получи своята заплата – 148 часа. Досегашното приспадане на дни се замества с приспадане на часове с цел да е по-прецизно при определяне на заплащането на работника, обясни Калина Петкова.

„Ако не са доработени тези 148 часа и работникът няма вина за това, работодателят ще е длъжен да му плати за престой и работникът няма да понесе загуби и няма да бъде с прекратено осигуряване. Ако обаче работникът е изработил повече от тези 148 часа, работодателят ще е длъжен да му плати извънреден труд”, каза Петкова.

За тези 5 дни болнични, от които работникът е имал смени за общо 36 часа, болничният се пресмята чрез разделяне на часовете на осем и превръщането им в дни, от които се изчислява обезщетението. В случая се получават 3 дни и 12 часа. „Работодателят ще изплати 24 часа, защото той трябва да изплати три дни от временната неработоспособност и за НОИ ще остане да изплати 12 часа обезщетение”, каза Петкова.

За първите три от болничния работникът ще получи по 50 процента от среднодневната си заплата, за сметка на работодателя, а за останалите 12 часа НОИ ще му плати обезщетение, пресметнато спрямо 80 процента от дневния му доход. И в момента обезщетенията се пресмятат по същия начин, обясниха още от социалното министерство, и подчертаха, че новото правило няма да ощети правата на работниците.