Legalno съветва

По-високи пенсии от юли догодина, 3000 лв. максимален осигурителен доход

От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. вкл., се увеличават с 5,7 на сто, като повишението отчита и новата „тежест“ на година осигурителен стаж. Парламентът одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година. „За“ бяха 112 депутати, против – 73, въздържаха се седем.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии от началото на следващата година до 30 юни 2019 г. се запазва на 910 лв., а от 1 юли – таванът става 1200 лв. Мярката се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

От 1 юли догодина минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост от 125,58 лв. на 132,74 лв. – т.е. с 5,7 на сто увеличение.

Средният размер на пенсията през 2019 г. се предвижда да достигне 386,27 лв.

За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169 на 1,2.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ от 2018 г, както и процентното съотношение на вноската между осигурителите и осигурените лица.

От следващата година обаче се вдига минималният осигурителен доход за самоосигуряващите от 510 лв. на 560 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 560 лв.

От 2600 лв. на 3000 лв. става максималният осигурителен доход.

Не се променя периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст – 380 лв.

И догодина остава възможността майките, които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на една година на детето, но се върнат на работа по-рано, да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

Проектобюджетът запазва минималния дневен размер на обезщетението за безработица от 9,00 лв., и максималния – 74,29 лв.

Не се променя размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Относителният дял на разходите за пенсии от БВП е 8,6 на сто, като предвидените средства за пенсии са с 533,8 млн. лв. повече в сравнение с размера им в бюджета на ДОО за 2018 г.

Общата сума на приходите и трансферите за 2019 г. от консолидирания бюджет за ДОО се предвижда да е в размер на 11 759, 7 млн. лв. или с 692, 4 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г.  С най-голям относителен дял са приходите от осигурителните вноски, които са очаква да са  7 473, 2 млн. лв.

Социалният министър Бисер Петков увери, че като основен финансов план на осигурителната система, проектът гарантира осигурителните права на гражданите. Заложените по-високи темпове на растеж на осигурителните вноски ще доведе до близо 1 млрд лв. повече постъпления в сравнение с 2018 г. и намаляване зависимостта на ДОО от държавния бюджет. Две трети от разходите ще са финансирани от осигурителни вноски, въвежда се и възможност за пенсиите на работещите в момента пенсионери да се преизчисляват по служебен път, изтъкна плюсовете на проекта министърът.

От левицата коментираха, че с този проектобюджет управляващите ще харчат предизборно повече пари следващата година. Докато това правителство е на власт, негативните процеси ще се задълбочават вкл. и в социалната сфера, обяви Георги Гьоков.

Социалистите предлагат преизчисляване на всички пенсии догодина, 3900 лв. максимален осигурителен доход, а в близкото бъдеще да отпадне таванът на пенсиите и максималният осигурителен доход. Социалистите критикуваха също замразените социални плащания,например, месечните помощи за деца, еднократната помощ при раждане и др.

Председателят на социалната комисия Хасан Адемов /ДПС/обърна внимание,че за първа година трансферът от държавния бюджет намалява под 4 млрд. лв., м.г. парите от данъци, които влизат в ДОО, са 4,5 млрд .лв. Но, категоричен е той, бюджетът на ДОО догодина гарантира единствено оцеляване на ръба на мизерията.  Адемов отбеляза, че и догодина всички фондове на ДОО продължават да бъдат с дефицит като най-големият е в сектор „Сигурност“ – над 90 млн.лв, при положение, че м.г. бе увеличена вноската за пенсии в тази сфера.

ДПС ще предложи максималният осигурителен доход през 2019 г. да остане 2600 лв. както е в момента. Кого натоварваме с по-високите вноски – по-образованите, от ай ти сектора, натоварваме ги, за да увеличим с 22 лв. средния размер на пенсиите, обобщи Адемов.

Зам.-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова от ГЕРБ изтъкна, че в документа се заложени допълнителни средства за изплащане на краткосрочни обезщетения в по-високи размери – за бременност, безработица, общо заболяване, които ще нараснат с 10 на сто, добави тя. Колегата й Данаил Кирилов припомни в отговор на левицата, че правителството на тройната коалиция нито веднъж не е изплатило преизчислените от самото него пенсии, а ги е оставило на следващия кабинет на Бойко Борисов.

Юлиан Ангелов от „Обединени патриоти“ упрекна БСП, че заблуждава хората.