Legalno съветва

Радев наложи вето на разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане

Президентът Румен Радев наложи вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗИД ЗКПО/, приет на 7 ноември т.г.,като изразява несъгласие с разпоредби от него, съобщиха от прессекретариата на президента.

Държавният глава изразява несъгласие с разпоредбите относно данъка върху моторните превозни средства, „чиято уредба няма да стимулира замяната на по-старите автомобили с по-нови, нито ще доведе до постигане на търсения екологичен ефект“. Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея. Приетите правила ще стоварят данъчната тежест върху гражданите с ниски и средни доходи, както и върху малкия и средния бизнес, посочват от президентската институция. „Не се отчита нито колко често се ползват превозните средства, нито наличието на катализатори, нито вида на горивото. Няма и гаранции, че събраните средства от този данък ще се разходват за екологични цели.“.

Държавният глава не е съгласен и с отлагането на реформата за таксата върху битовите отпадъци, „направено без никакви мотиви“. Според него не е справедливо сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни, независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата немотивирано да могат да се отлагат. Това е особено неприемливо, когато се удължава прилагането на конституционно нетърпима уредба – таксата за битови отпадъци да продължава да е според данъчната оценка на имота, а не според количеството отпадъци, се посочва в съобщението за ветото.

Президентът изразява несъгласие и с разпоредбите относно въвеждането на по-високи данъчни ставки за имоти в населени места от Списъка на курортите в България в зависимост от използването на имота. Президентът се позовава на последователната практика на Конституционния съд за определяне размера на имуществените данъци.

Посочва се също, че промените в Закона за митниците, внесени и приети след първо четене, са извън обхвата на ЗИД ЗКПО. С тях преобразуването на митниците в териториални дирекции се представя като закриване, което води до прекратяване правоотношенията на служителите. „Конституционно неприемливо е и предвиденото прекратяване без предизвестие по преценка на директора на Агенция „Митници“, на правоотношенията с висши държавни служители. Така се ликвидира стабилитетът, който е основен принцип на държавната служба и уволнените се лишават от съдебна защита“.