Legalno съветва

В София се открива Европейският форум на съдиите по екологично право

Международна конференция по екологично право ще се проведе в София на 16 и 17 ноември с участието на близо 80 съдии и прокурори  от 20 държави от Европа, както Индия и Австралия. Домакин на Европейския форум на съдиите по екологично право към Европейската комисия са Върховният административен съд (ВАС) и най-голямата съдийска организация в България – Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), със съдействието на Националния институт за правосъдие.

Конференцията ще бъде открита от председателя на ВАС Георги Чолаков. Лектори са проф. Люк Лавръсен, съдия в Конституционния съд на Белгия, преподавател и автор на книги в областта на екологичното право. Робърт Конрад от Генерална дирекция „Опазване на околната среда” към ЕК ще представи Плана за действие на ЕС за осигуряване на екологично съответствие. Клаес-Гьоран Съндберг ще говори за опита на шведските специализирани съдилища за опазване на околната среда.

Асоциацията на българските административни съдии, член на Европейската асоциация на административните съдии (AEAJ), ще бъде представена на конференцията от членове на управителния си съвет. В международната конференция ще участват и още над 30 върховни съдии от ВАС.