Юристи

Ремо Данови: Електронното правосъдие е правосъдието на бъдещето

За първи път президентът на Миланската адвокатска колегия мистър Ремо Данови застана пред българска камера. 80-годишният адвокат даде искрено интервю на водещата на юридическото предаване Нина Хамилтън, която му гостува в лоното на адвокатурата в Милано.

–         От кога датира дейността на Миланската колегия?

–         Миланската колегия е създадена заедно с първия професионален закон от 1874, тоест всички италиански колегии са със 150 годишна история. Законите са се променяли, закона от 1963 беше в сила 80 години, последният,  който урежда дейността на адвокатските колегии е от 2012-та. От този нов закон адвокатурата получи автономност и самостоятелност да организира директно своята дейност

–         Какво е предизвикателството да управлявате най-голямата колегия в Европа?

–         Адвокатската колегия на Милано действително е много голяма, около 20000 вписани адвокати и около  4000- 5000 стажанти и младши адвокати. Ние сме организирали дейността си в три насоки. Първата е обучение, което е съществено за да могат адвокатите да бъдат на изключително високо ниво когато упражняват професията си. Другата насока е възпитание в законност – отиваме при гражданите, в училищата  във всички сателитни градове на Милано за да възпитаваме гражданите да бъдат дисциплинирани субекти на правото, „законност и правосъдие“  е нашия върховен принцип. Третото направление на нашата дейност, което  упражняваме с голямо удоволствие  е разрешаване на спорове.  Законът дава възможност на адвокатите да извършват дейност по правораздаване, която е аналогична като тази на съдиите, защото можем да изготвяме самостоятелно споразумения, спогодби за разрешаване на спорове между граждани, които са  със силата на съдебни решения. Тоест това е едно огромно признание за адвокатурата.

–         Вие цял живот сте обучавали адвокати, на какво ги учите, освен как да печелят дела?

–         В сферата на обученията за които говорих трябва да кажа че адвокатът не трябва да има само технически качества , но и етика.  Дълги години преподавах Деонтология – Етика на адвокатската професия, етичните правила, които адвокатите трябва да спазват.  Често адвокатите считат етиката за нещо вътрешно, тоест  нещо субективно, нещо което го носиш, аз се опитах да ги науча че етиката не е нещо вътрешно, а е нещо обективно – задължението да разпознаваш и уважаваш нуждите на другите. Касационния съд също направи голяма стъпка към това – прие , че правилата на деонтологията, на  професионалната етика  са юридически,  а не морални норми, тоест  задължителни за всички. И така деонтологията  заслужи ролята си на главен фактор за качеството  на адвокатската работа.

–         Вие сте първите, които въведохте електронното правосъдие, кои са предимствата и има ли някакви пречки при осъществяването му?

–         Ние от Адвокатската колегия в Милано бяхме първите, които експериментирахме електронното правосъдие в гражданския процес , и година след година електронния  граждански процес  стана нещо нормално в цяла Италия, но първи бяхме ние в Милано . След това  се въведе и в наказателните процеси, сега и в административния процес.  Липсва само в касационното производство.  Вярно е че все още даваме на съдията и хартиено копие на делото, тоест  към  дигиталния процес все още пазим част от традиционния  хартиен процес,  но постепенно  тази практика,  този двоен коловоз ще отпадне.  Опитваме се да преминем постепенно от този наш  свят към  супермодерно технологично бъдеще.

–         Сътрудничите си с Адвокатски колегии в България, какво бихте посъветвали адвокатите в нашата страна?

–         Мисля че добрия адвокат е добър както в Италия, така и в България, така и в която и да е друга държава в света.  Основното да си добър адвокат е да имаш съчетание на технически и етически качества, да имаш професионалните качества да разбираш нуждите на гражданите и да го правиш с етичния дух на професионалиста.  Да добавя нещо много важно, когато  закона призна правото пред адвоката да се сключват споразумения със силата на съдебно решение,  казах че това е една фундаментална  стъпка, която изисква от адвоката да развие способността  и качеството,  което до днес не беше толкова  важно – смелостта да признае правото на другия. Днес препоръчвам  да се развива способност да признаваш нуждите на другите, да разбереш  тези групи  на реципрочни нужди ,защото така не само се разрешават спорове, не само се  споразумяваш , но  се преодолява конфликтността между гражданите,  което е немислимо за да бъдещ добър адвокат и добър гражданин.

–         Как разтоварва един адвокат в Милано от натовареното ежедневие?

–         Мисля че адвокатите трябва да имат Дом на адвоката и това не е наша оригинална идея, много държави имат –  Барселона  в Испания, в Париж също имат цяла сграда на Сена  и затова решихме да направим тази Къща на адвоката с произведения на адвокати. Поканих адвокатите да подарят свое произведение- има адвокати, които пишат романи, поезия, други рисуват или правят скулптури. Сега имаме една малка колекция ,  една малка картинна галерия, която ние ще изложим  в тази Къща на адвокатурата.  Тук имаме много медали и купи, от турнири които сме спечелили.  Например другата  седмица ще имаме турнир по шах между адвокати и шахматисти професионалисти, които винаги печелят, но това е част от играта. Тук имаме и признание от общината на Милано за заслугите на Колегията в защита на гражданите.  Обикновено този медал се дава на заслужили граждани, ние сме първата професионална общност която го получава. Имаме много други призове и признания получени през тези три години за нашата дейност която е огромна и продължаваме да извършваме, имаме привилегията да сме  в Милано – които е  един много плодотворен център на адвокатурата, за нас на първо място е правосъдието и това е мисията която изпълняваме ежедневно, за да утвърдим не само за качеството на нашата професия, но и на нашата държава, защото сумата на качествата на всеки от нас е качеството на всички нас заедно като общност.