Юристи

Предлагат Наредбата за юридическото образование да влезе в сила след година

Изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ да влезе в сила  от учебната 2020-2021 г., предлага Министерство на правосъдието.

Промяната, с която се отлага действието на Наредбата бе публикувана днес за обществена консултации на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации.

Изменението на наредбата, което бе прието от МС през април 2017 г., предвиждаше новите текстове да влязат в сила от учебната 2019 – 2020 г., но срещу тях са постъпили две жалби в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). По една от жалбите не се очаква окончателно решение на Върховния административен съд преди края на 2019 година, което обуславя отлагането на влизането в сила на Наредбата с още една учебна година. След произнасяне на съда с окончателно решение, при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.