Актуално

Асоциацията на прокурорите подкрепи избора на нов главен прокурор

Асоциацията на прокурорите в България публикува становище за провелия се избор на главен прокурор. В него организацията осъжда опитите за политически натиск върху процедурата и изместването на дебата от основната важна тема – професионалните качества на Иван Гешев, избран с категорично мнозинство от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за следващ главен прокурор.

„Със загриженост констатирахме, че тази кампания пряко беше насочена към накърняване на доброто име на г-н Гешев и по този начин излезе извън рамките на конституционно признатото право на свободно изразяване на мнение. Възразяваме срещу опитите на някои среди да изместят дебата за качествата на кандидата за главен прокурор на Република България от професионалните и законови критерии в посока на недостойна компроматна кампания, политическо опошляване и инспириран уличен натиск. Считаме, че проведената от Висшия съдебен съвет процедура по избор на Главен прокурор е законосъобразна, публична и прозрачна“, пише в становището на съсловната организация.

От Асоциацията на прокурорите посочват още, че напълно подкрепят избора на Иван Гешев и смятат, че провелото се над десет часа изслушване е дало достатъчно убедителни аргументи в посока на това, че той е подходящ за поста. „В хода на проведеното пред очите на цялото общество многочасово публично изслушване г-н Иван Гешев отговори на всички поставени въпроси, като прояви професионализъм, достойнство, откритост, отговорност и воля за възходящо развитие на Прокуратурата на Република България, изрази категорично намерение да служи в името на обществения интерес и справедливостта и се ангажира с постигане на реални резултати в борбата с престъпността. Кандидатът за главен прокурор демонстрира принципност, ясна визия, кураж, умение да се устоява на натиск и готовност за диалог, провеждан в рамките на закона и добрите нрави. Напълно споделяме изразеното от г-н Гешев „верую“, че не може да сгрешиш, щом като говориш истината и спазваш закона“, пишат прокурорите.

Съсловната организация контатира, че „е дошъл моментът Главният прокурор на Република България да бъде професионален прокурор, който със своя авторитет, морал и качества успешно и отговорно да изпълнява вменените му от Конституцията и законите задължения“.

„Считаме, че заемането на тази позиция от г-н Иван Стоименов Гешев ще бъде от полза и в името на гражданите и цялото българско общество, поради което изказваме нашата категорична и убедена подкрепа за неговата кандидатура“, пише в изявлението.