Актуално, Юристи

Райна Аврамова представи визията си за развитие на адвокатската колегия

Адвокат Райна Аврамова, която е един от шестимата кандидати за председател на Софийската адвокатска колегия (САК), представи в четвъртък в „Гранд хотел София“ своя екип и програма си за управление на столичната адвокатура. На събитието присъстваха редица юристи, адвокати, медии, представители на академичната общност. Изборите са насрочени за 25 – 26 януари.

„Аз и моят екип сме единни в мнението си, че Софийската адвокатура настъпи време именно за важни решения. Време, в което всички ние трябва да бъдем активни участници, с новаторски идеи, за да можем да отговорим на очакванията на колегите и обществото. Софийската адвокатура вече има желание за сериозни промени за постигане на баланс както вътрешен, така и с органите в държавата. Това не може да бъде възприемано по друг начин, защото реформите в съдебната система трябва да започнат от адвокатурата – от Столичната адвокатура, която да заеме водещо място в този процес“, започна изложението си адвокат Аврамова.

Диалогът с университетите

„И нека започнем оттам, откъде всички ние сме тръгнали – от университетите, чийто представители стават част от редиците на адвокатурата. Този процес на сътрудничество, който е залегнал в нашата програма ще бъде нов и за двете страни, а може би няма да е и лесен. Но ние сме научени да търсим и намираме решения. Към момента липсва наблюдение от страна на адвокатския съвет върху образователните постижения на студентите в юридическите факултети. Това не помага адвокатите и дружествата да извършват подбор на студентите с най-добри знания и умения още от студентската скамейка, като им отправят предложения за стаж и работа. Към момента тази инициатива идва от самите студенти, които чукат на вратите на адвокатските кантори с блясък в очите и желание да наблюдават адвокатската работа. Да подишат нашия въздух. В това отношение нашата адвокатура им е длъжник“, каза адвокат Аврамова.

Тя обърна и специално внимание на неблагоприятните за младите адвокати условия за работа, решили да отворят кантори в огромния пазар на адвокати в София – близо 6200 души. „Младите колеги още от самото начало трябва да разполагат с финансов ресурс, и то не никак малък, за да започнат самостоятелна дейност. Трябва да разчитат в този случай на родители и близки. Цяло щастие за тях е когато някой колега ги вземе под крилото си в своята кантора. Размерът на встъпителната вноска за първоначално вписване също не е никак малък. Считаме, че към момента, по отношение на най-младите ни колеги не са взети адекватни решения от ръководството на САК за подпомагането им. Такива решения не са взимани от нито едно ръководство до момента“, посочи кандидатът за председател на САК.

Колективност vs. разделение

„Идва ред на най-наболелите въпроси за столичната адвокатура. А именно въпросите на адекватно, и в защита на адвокатите, управление, и активно участие в законодателните промени. Това не означава заличаване на положителното постигнато, а неговото надграждане. Приемствеността в управлението на всяка една гилдия е важна, но не можем да си затворим очите пред пропуски и бездействие, които доведоха до разединение в столичната адвокатура, което й изгради лош имидж в обществото и европейските институции. Нашите цели и приоритети са в защита на нашите интереси, защото това е нашата адвокатура, това е нашият дом. Не искаме да продължаваме да обсъждаме по групички какви трудности срещаме в работата си, на какво отношение сме подложени от хора, които избираме в органите си, от магистрати и служители в други институции. Не бива обаче да се търси и реванш. Ние сме призвани да защитаваме правото в държавата и само единството ни може да ни помогне. Една от възможностите всеки от нас да се чувства участник в управлението е осигуряване на публичност на управлението“, допълни адвокат Аврамова.

Публичност и комуникация с ръководството на САК

За осигуряването на публичността в работата на ръководния орган на столичната адвокатура адвокат Аврамова и екипът й се ангажират с публикуването на протоколите от всяко едно проведено заседание на Адвокатския съвет. Идеята е това да се случва най-късно 7 дни след провеждането му, като в него да бъде гласуването по всяка точка поименно от членовете му. „Така един ден на всеки един от нас ще може да му бъде търсена отговорност. Адвокатът управленец не бива да се крие зад общата отговорност, защото това е пътят към безличното управление. Към момента протоколите от заседанията се казват с месеци закъснение, а понякога не се качват изобщо – да говорим, че са непълни. При тази липса на публичност ние губим доверие в управленските органи. Ще осигурим публичност на всеки един сигнал или молба от колега до Адвокатския съвет, както и отговор в законоустановения срок. Настоящото ръководство си позволи през своя мандат да не разгледа молби на колеги, да не говорим за липсата на отговор“, каза Аврамова.

„Ще работим и за електронното проследяване, движението на подаден от колега документ – молба, жалба или сигнал. Разпределението на преписките и отчитането на състоянието им, което ще повиши именно доверието на колегите и възможността за контрол, а същевременно ще улесни работата, отчетността и ефективното разпределение на времето на администрацията. В рамките на мандата си, със съдействието на съдилищата, ще предприемем стъпки и за електронен достъп до делата. Това вече е направено в някои адвокатски колегии в страната, при това много по-малки от нас. Софийската адвокатура изостава. Това ще облекчи всички и няма да се налага да ходим по справки. За натовареността на адвокатите от столичната адвокатура това е буквално жизнено важно. Смисълът на едно управление се състои в общата полза и интерес“, допълни тя.

Дисциплинарният съд

Според адвокат Аврамова и екипа й Дисциплинарният съд към САК трябва да бъде със самостоятелен бюджет, като отделен орган. Целта е да се игнорира възможността за контрол от страна на Адвокатския съвет върху дейността на дисциплинарните съдии. „В момента всичко, което е необходимо за провеждане на дисциплинарните производства се предоставя от Адвокатския съвет, а обвинителят, който се избира по списък, приет от Съвета, най-често е и негов член. Ще направим достъпни за адвокатите и решенията по дисциплинарните дела, заедно с мотивите, разбира се с обезличени лични данни. Дисциплинарният ни съд в случая трябва да следва примера на съдилищата, които публикуват актовете си. Това правят включително и във ВКС“, заяви кандидатът за председател на САК.

Нов Закон за адвокатурата и регулация за минималните адвокатски възнаграждения

Адвокат Аврамова и екипът й, както повечето им колеги в цялата страна, са на мнение, че има спешна нужда от нов Закон за адвокатурата или поне съществена редакция в настоящия. „Между най-сериозните въпроси са тези с уреждането на адвокатската дейност, въпросът с минималните адвокатски възнаграждения, процедурата за избор на органи, дисциплинарните производства. Липсата на ясно дефиниране на дейността на адвоката позволява извършването й от други лица, от други съсловни организации – нотариуси, счетоводители. Това изземва работата на адвоката и това при условията на големия брой на адвокатите в София води до намаляването на трудовата ангажираност на всички нас, колеги. На второ място води до повишен риск до повишаване на съдебните дела за незаконосъобразност на извършените дейност. Премахването на минималните адвокатски възнаграждения би могло да няма търсения в гилдията ефект, предвид възможността съдът да определя размера му предвид фактическата и правна сложност на делото. Не можем да позволим съдът да решава колко струва адвокатският труд, както ние не решаваме колко трябва да бъде тяхната заплата. Ако ще се премахват минималните адвокатски възнаграждения, то трябва да се изменят и процесуалните закони, даващи възможност на съда да определя размер, различен от уговорения между адвоката и клиента. За избягване на необосновано високи адвокатски възнаграждения, което може до доведе до граждански фалит на хората – визирам най-вече делата заведени от банки срещу кредитополучатели – тук трябва да се помисли за нормативна регулация“, посочи Аврамова.

Изборен процес и тайният вот

„Темата за провеждането на избори в органите на адвокатурата също винаги предизвиква истерия. Въпроси, които ще прекъснат „родилните ни мъки“ в това отношение, са свързани с непрекъснатост на изборния процес. Личното гласуване, тоест отпадането на гласуването с пълномощни, тайният вот и електронното гласуване. Трябва да имаме тайна на вота. В момента, когато започне да провежда един изборен процес урните се изваждат за определен период, после се прибират, а на следващия ден пак се изваждат. Кой, колеги, на нас ни гарантира сигурността на тези урни през времето, в което те са престоявали в стая, която уж е под надзора на избирателната комисия? В държавата има Изборен кодекс“, каза още кандидатът.

В екипа на Райна Аврамова влизат адвокатите Андрей Чекунов, Верджиния Дакова, Десислава Кадин, Димитър Янков, Евелина Младенова, Ефемия Чаушева-Ескандари-Фард, Ивайло Ставрев, Кристина Трингова, Максим Таджер, Николай Рангелов, Росица Гълъбова, Христо Чолаков, Цветелина Атанасова, Цветелина Димитрова-Узунова, Христо Каленски, Светослав Иванов, Александър Великов, Мария Колева, Павлин Кумюмджиев, Кирил Петров и Яника Симова-Апостолова.