Актуално

Ще има нова рамка за данъчно облагане на бизнеса в ЕС

Европейската комисия е взела решение да представи до 2023 г. нова рамка за данъчно облагане на бизнеса в ЕС, която ще намали административната тежест, ще премахне данъчните пречки и ще създаде по-благоприятна за бизнеса среда в единния пазар. Планът за такъв режим беше приет от ЕК във вторник, пише Reuters, цитирана от БНР.

Планът се казва „Бизнесът в Европа: Рамка за данъчно облагане на доходите“ (BEFIT), като трябва да въведе единна наредба за корпоративен данък в ЕС, осигуряваща по-справедливо разпределение на данъчните права между държавите членки. Комисията посочва, че BEFIT ще редуцира бюрокрацията, ще намали разходите около спазване на изискванията, ще сведе до минимум възможностите за укриване на данъци, ще подкрепи европейските работни места и инвестициите в единния пазар.

BEFIT ще замени сегашното предложение за „Обща консолидирана основа за корпоративен данък“, което ще бъде оттеглено. ЕК ще предостави възможност за по-широко обсъждане на бъдещето на данъчното облагане в ЕС, което ще завърши с Данъчен симпозиум за „Данъчният микс на ЕС по пътя към 2050 г.“ през 2022 г.

„Време е да преосмислим облагането в Европа”, каза Паоло Джентилони, европейски комисар по икономиката, в изявление. „Както нашите икономики правят преход към нов модел на растежа… така трябва и нашите данъчни системи да се адаптират към приоритетите на 21-ви век”, казва той.

Загубите на фирми, пряко засегнати от коронавируса, могат да се прехвърлят към предходната бюджетна година

Европейската комисия препоръча на финансовите министерства на държавите членки да разрешат пренасянето на загуби на фирми, пряко засегнати от коронавируса, към предходната бюджетна година. Така компании, които са били на печалба преди пандемията, ще могат да компенсират загубите си през 2020 и 2021 г. от данъците, платени от тях преди 2020 г.

Размерът на пренесените загуби трябва да се ограничи до 3 млн. евро за печаливша фискална година, се казва в препоръката, която оставя на правителствата свободата да решат дали да я последват.

Според Еврокомисията подобна мярка ще разграничи предприятията, които страдат в резултат от пандемията от тези, които търпят загуби по причини, несвързани с кризата.

Първи коментари

По повод на съобщението на ЕК лидерът на партия „Възраждане“, който коментира днес темата, посочва, че според него се цели уеднаквява на данъците в държавите от ЕС.

„Уеднаквените данъци ще доведат до унищожение на малкия и среден бизнес в страната ни. Последният е мачкан и притискан от административни тежести и бюрокрация, а уеднаквените данъци според някои икономически анализатори са представени като възможност за експортна дейност, но за други това ще бъде убийство“, посочва Костадин Костадинов.