Системата

Обучения по английски и френски език за магистрати и съдебни служители

По проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) Националният институт по правосъдие организира обучителни курсове по английски и френски език за магистрати и съдебни служители, съобщиха от институцията.

Във връзка със стартиране на Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език“ магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните присъствени обучения:

Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по юридическа терминология с продължителност 36 учебни часа.

Допълнително НИП ще предложи и електронен дистанционен вариант на обученията по английски и френски език за нива по общ език В1, В2 и С1, без специализирани езикови курсове по юридическа терминология.

Планувано е мероприятията да започнат в периода 1–14 май и да обхванат 940 съдии, прокурори, следователи и съдебни служители до края на годината.

Кандидатите за участие в присъствените обучения следва да попълнят електронна заявка, съдържаща и входящ тест за установяване нива по английски и френски език от В1 до С1 съгласно Европейската референтна езикова рамка, в срок до 30 март 2018 г., петък, 17,30 ч. Регистрационната форма и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка – https://goo.gl/forms/8wQyVpQaKo8q9GOi2 .

В рамките на проекта „Иновативни  продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, финансиран по Оперативна програма „Добро  управление“, е предвидено разработването на 11 самообучителни ресурси в електронен и печатен формат в различни тематични направления съобразно потребностите на магистратите и съдебните служители.

Коментарите са затворени.