Системата

Българската прокуратура стана член на Международната асоциация на прокурорите

Изпълнителният комитет на Международната асоциация на прокурорите (IAP) взе решение за приемане на Прокуратурата на Република България като пълноправен член на организацията, съобщиха от институцията. Молбата за членство бе предявена от главния прокурор Сотир Цацаров на 16.01.2018 г. До този момент член на Международната асоциация бе само Асоциацията на прокурорите в България като независима професионална организация.

Международната асоциация на прокурорите е създадена през юни 1995 г. във Виена, а първото общо събрание на членовете й е проведено през септември 1996 г. в Будапеща. Тя е неправителствена и неполитическа професионална организация, която обединява на доброволен принцип прокуратури, прокурорски организации и индивидуални членове – прокурори от целия свят. Седалището на генералния секретариат е в Хага.

В IAP членуват прокуратурите на Канада, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, Литва, Финландия, Египет, Унгария, Ирландия, Литва, Израел, Грузия, Люксембург, Мексико, Холандия, Норвегия, Полша, Русия, Испания, Швеция и др., както и съсловните професионални организации на прокурори от Австрия, България, Бразилия, Чехия, Чили, Гърция, Косово, Португалия, Сърбия, Украйна и др.

Организацията  осъществява широка дейност по обучение на прокурори и поддържа значителен обем професионална информация, която се ползва от членовете й. В рамките на IAP действат т. нар. прокурорски мрежи, с контактни точки във всяка страна, с предмет антитероризъм, трафик на хора, международно наказателно правосъдие, антикорупция и компютърни престъпления. Членството на Прокуратурата на Република България в Международната асоциация на прокурорите дава възможност за участие на българските прокурори в тези дейности и е от важно значение за повишаване на квалификацията им, както и за международното правно сътрудничество.

Коментарите са затворени.