Системата

Лозан Панов атакува шефката на Софийския апелативен съд

Лозан Панов – председателят на Върховния касационен съд (ВКС) – е внесъл предложение в Съдийската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу шефката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева, съобщиха от ВКС.

Предложението на Панов се базира на два документа. От една страна той се мотивира с констатациите в акта на Инспектората към ВСС, в който беше посочено, че Дончева е нарушила принципа за случайно разпределение на делата, залегнал в чл. 9 от ЗСВ. От друга той сочи и доклада на ВКС от проверката на организацията на дейността на САС, при която също бе установено нарушение на случайния подбор на дела. Според Панов шефката на апелативния съд е извършила нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – не е изпълнила „други служебни задължения“.

Повод за проверките в САС бе заявление на Милен Василев от Търговското отделение на съда до колегите му, което по-късно се появи и в социалните мрежи. В него съдията изразява несъгласие с това, че Дончева му е иззела делата и се е определила за докладчик. Между тях било и дело, свързано с КТБ и „имащо за предмет установителен иск на значителна стойност – над 102 млн. лв.“

От ИВСС съобщиха, че със 7 на 2 гласа инспекторатът е отхвърлил предложението на колегата си Александър Мумджиев да се потърси дисциплинарна отговорност от Дончева за нарушенията.

Същевременно от ИВСС разпространиха и решението на главния инспектор Теодора Точкова, в което тя на свой ред отхвърля една част от възраженията на Дончева като неоснователни, а други приема за недопустими.