Юристи

Отстраняването на кмета Иванчева от длъжност – новината през погледа на адвоката

Адв. Ивайло Георгиев

Специализираната прокуратура поиска от Специализирания наказателен съд да отстрани от длъжност кмета на столичния район Младост Десислава Иванчева. И съдът уважи искането на прокуратурата. Както вече е известно, срещу нея се води досъдебно производство и е с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража.

Считам, че искането на Специализираната прокуратура не е основателно, тъй като тя е задържана под стража и няма как служебното й положение да създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Задържаните лица под стража няма как да упражняват работата си. Придвижването им в пространството, контактите с околния свят са силно ограничени. Твърдението, че подписвала документи в Ареста не е основание да се предполага, че по този начин пречи на разследването. Още повече, че охраната се информира какви документи ще се подписват.

На второ място отстраняването от длъжност на Орган на Местното самоуправление, какъвто се явява кметът, е свързано със сериозни процесуални проблеми и казано откровено противоречи на Конституцията на Република България. Нарушава се разумния баланс между защитата на обществения интерес и правата на засегнатото лице, включително и трудовите, както и правата на гражданите, които са го избрали за кмет на общината. Всички тези въпроси са повдигнати от ВКС пред Конституционния съд и се очаква Съшият да се произнесе с тълкувателно решение.

Няма съмнение, че Прокурорът може да поиска от Съда Отстраняване на обвиняемия от длъжност. Това изрично е регламентирано в чл. 69, ал. 1-4 НПК Това е една от мерките за процесуална принуда в наказателния процес, чиято обща цел е да обезпечават нормалното протичане на досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство. Такива са на първо място мерките за неотклонение – подписка, гаранция, домашен арест и задържане под стража и на второ място мерките за процесуална принуда – забрана за напускане пределите на страната, забрана за доближаване на пострадалия и разбира се отстраняване от длъжност.

От длъжност се отстраняват обвиняеми и подсъдими, срещу които е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер във връзка с работата им и има достатъчно основания да се предположи, че служебното им положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Прокурорът прави искане до съответният първоинстанционен съд, в нашия случай Специализирана прокуратура до Специализирания Наказателен съд за вземане на мярка отстраняване от длъжност на обвиняемата. Съдът се произнася еднолично в Открито съдебно заседание, в което участват прокурорът, обвиняемата и нейният защитник.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок. Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.

Мярката може да бъде изменена във всеки един момент на досъдебното производство от прокурора по делото или по искане на обвиняемата и нейния защитник.

Публикувано в „24 часа“