Legalno съветва

Електронен фиш за превишена скорост, видове радари и таблица с глоби към КАТ

Автор: адв. Пенчев, „Пенчев консулт“

След засиленото движение в следствие на летните отпуски, към нас бяха отправени множество въпроси относно глобите за превишена скорост заснети с камера и налагането им с електронен фиш. По-долу хвърляме малко светлина върху темата.

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера.

На този линк: https://antiradar.braindumpz.com/ може да проверите разположението на стационарните камери, радари и стоянки на КАТ в България. Държим да съобщим, че съдържанието на сайта и добавянето на точки може да се прави свободно от всички и контролът върху този процес от страна на администраторите на сайта е почти минимален.

Стационарни автоматизирани технически средства за контрол на скоростта са такива, които са позиционирани и извършват контрол в точно определена точка или отсечка от платното за движение.

По данни от МВР – Пътна полиция стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения „SITRAFFIC ERS 400” се използва за видео наблюдение на пътното движение с цел увеличаване сигурността на пътя и за доказване на превишена скорост съгласно Закона за движението по пътищата – тези системи се поставят на междуградски пътища с по-лека до средна натовареност и заснемат само в едната посока.

Стационарната система MultaRadar SD580 е RADAR-базирана стационарна система за измерване на скоростта в двете посоки, която допълнително улеснява ясното идентифициране на нарушението чрез контрол на обсега при многолентови пътища – тези системи се поставят на междуградски пътища с висока натовареност и магистрали и заснемат в двете посоки.

Стационарна видео-радарна система тип „SENSYS SSS Droplet RS240” следи няколко пътни ленти едновременно на разстояние до 150 м в дълбочина. Сензорът проследява параметрите за: време, скорост, разстояние и посока за всяка зададена цел (до 8 превозни средства едновременно), като през цялото време целта е в обсега на сензорите. (Такава е камерата на бул. Цариградско шосе, преди Орлов мост посока към центъра на София, с ограничение на скоростта от 50км/ч.) Всички типове радарни системи, трябва да са одобрени от Българския институт по метрология, според информация от МВР.

В Република България освен за контрол на скоростта системата се използва и за извличането в реално време на данни от масивите на Гаранционния фонд кои автомобили нямат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Мобилни технически средства за контрол на скоростта са устройства, които са позиционирани най-често в полицейски патрулни автомобили. Характеризират се с изключителна функционалност и ефективност. За разлика от стационарните технически средства, които могат да контролират един или два параметъра на автомобилното движение едновременно, мобилните технически средства имат сравнително неограничени възможности. Всяко едно нарушение се документира с видеоклип до15 секунди или с поредица от снимки с висока разрешителна способност, позволяващи еднозначно определяне на номера, марката и цвета на заснетите МПС.

От края на миналата година КАТ разполага с нови камери срещу нарушителите на пътя, които обаче са пуснати в експлоатация сравнително скоро, като някой от първите потърпевши вече се свързаха с нас.

Новите 23 мобилни камери са закрепени за покрива на патрулни автомобили с марката „KIA“ в черен цвят и са с размер на малка кутия за обувки, като новото при тях е, че снимат по всяко време – и когато патрулиращия автомобил е спрян и когато се движи, дори в съседната лента.

В лeвия дoлeн ъгъл пoд прeдния рeгиcтрaциoнeн нoмeр нa вcякa oт пaтрулкитe „Киa“ cъc cупeрмaркeри имa рaдaрeн ceнзoр, кoйтo рaзчитa кaквo пишe нa вcякa тaбeлa нa вoзилo, c кoeтo кoлaтa нa КAТ ce рaзминaвa. Нa диcплeй в купeтo унифoрмeнитe рaзбирaт вeднaгa дaли шoфьoрът e в нaрушeниe. Aкo e тaкa, кaмeрaтa нa пoкривa нa кoлaтa прaви cнимкa и ce издaвa caнкция.

Устройствата работят и на дневен и на нощен режим, заснемайки движещи се с повече от 25км/ч над ограничението автомобили, като едновременно (в реално време) се проверяват всички автомобили на пътя, дори паркиралите, а шофьорите дори не разбират, че са били глобени. В по-късен момент се издава електронен фиш, който собственикът на автомобила получава на посочения адрес. Глобите пристигат след около месец и могат да достигнат драстични суми. Макар основното им предназначение да е следенето за издирвани и крадени коли, събираните суми от глоби вероятно ще доведе до увеличаване на броя им.

В галерията има приложена таблица на наказанията, които могат да ни бъдат наложени с електронен фиш при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.

Срокът за издаване на електронен фиш зависи от разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които административнонаказателно производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. Той се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, (в практиката много често се връчва и лично, при проверка на пътя или при посещение в КАТ) като жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.